رفتن به محتوای اصلی
x

دیگر تنها نیستید ، دانشجوی عزیز؛ روانشناسان اداره مشاوره دانشگاه، همدلانه در کنارت هستند.

دانشجوی عزیز؛ روانشناسان اداره مشاوره دانشگاه، همدلانه در کنارت هستند. اگر در هر یک از مسائل روانشناختی، تحصیلی، روابط بین‌فردی و ازدواج دچار سردرگمی شده‌ای، به دفاتر مشاوره دانشکده یا خوابگاه خود مراجعه کن. تلفن تماس اداره: 37924582