رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت

دکتر مجتبی کرباسی

معاون دانشجویی فرهنگی

دکتر مجتبی کرباسی

جهت ارتباط مستقیم از طریق ایمیل با معاون دانشجویی فرهنگی به این لینک  https://csa.mui.ac.ir/contact مراجعه فرمایید.

آدرس : خیابان هزار جریب، ستاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، طبقه فوقانی سلف مرکزی - معاونت دانشجویی فرهنگی

پست الکترونیکی :                Email : csa@mui.ac.ir