رفتن به محتوای اصلی
x

نمایشگاه مجازی معاونت دانشجویی فرهنگی

بسمه تعالی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی دانشگاه با زیرمجموعه اداره فرهنگی هنری، اداره فعالیت های فوق برنامه و اداره قرآن و عترت،  در طول یک سال گذشته، ضمن فعال سازی " معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده ها "، از مجموعه های زیر نیز حمایت می کند:

اداره فعالیت های فوق برنامه

این اداره زیر مجموعه مدیربت فرهنگی می با شد که برگزاری اردوهای زیارتی وسیاحتی ، همایش ها وسمینارها برگزاری جشنها واعیاد ،مراسمات مذهبی ،اردوهای جهادی ،کلاس های فوق برنامه، جوانی جمعیت برنامه ریزی واجرا می نماید  برنامه های تشکل های اسلامی وکانون های جهادی را پوشش وتحت حمایت خود دارد.

الف) تشکل های اسلامی دانشجویان شامل:

1

بسیج دانشجویی

2

جامعه اسلامی دانشجویان

3

انجمن اسلامی دانشجویان

4

انجمن اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت)

5

انجمن اسلامی دانشجویی

برگزاری اردو های تشکیلاتی تشکل ههای اسلامی دانشجویان در طول سالهای 1401و1402 به تعداد 250 نفر

برگزاری اردوهای جهادی در مناطق محروم استان اصفهان در طول سال 1401و1402 توسط کانون های جهادی  2400نفر شرکت کننده

مجموع دانشجویان شرکت کننده در اردوی راهیان نور سال 1401 480نفر،اساتید 1280 نفر

مجموع دانشجویان شرکت کننده در پیاداه روی اربعین سال 1401 280 نفر ، کرسی های آزاد اندیشی برگزار شده در دانشگاه15 جلسه، برگزاری کارگاهها ، پویش ها، مسابقات کتاب خوانی ومعارفی ،برنامه های متنوع فرهنگی ،جمعا 6500نفر شرکت کننده.

 

 

ب) کانون های جهادی دانشجویی شامل:

 

1

جهاد سلامت

2

جهاد علمی

3

کانون جهادی خورشید هشتم

4

گروه جهادی حضرت فاطمه الزهرا(س)

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این مدیریت همچنین در طول سال گذشته در برگزاری اردوهای زیر به صورت مجری و یا حامی تشکل های اسلامی دانشگاهیان و کانون های فرهنگی دانشجویی فعالیت داشته است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت فرهنگی دانشگاه دارای فعالیت در حیطه قران و عترت، حجاب و عفاف و امر به معروف، مشارکت های دانشجویی( انجمن های علمی، کانون های دانشجویی، نشریات دانشجویی، برگزاری مراسم های ملی و مذهبی و جشنواره ها)، تشکل ها و اردوها  به شرح زیر می باشد:

حیطه های قرآنی

ردیف

برنامه

تعداد

1

کرسی تلاوت در ماه رمضان و هفته قران

40 مراسم

2

جزخوانی در ماه رمضان و هفته قران

50 مرکز

3

ارائه محتوا در فضای مجازی

100 مورد

4

برگزاری مسابقه قران

40 مسابقه

5

نصب بنر با مفاهیم قرانی

200 عدد

6

برگزاری نمایشگاه کتاب

20 نمایشگاه

7

برگزاری نشست  قرانی با کارکنان

4نشست

8

برگزاری نشست  قرانی با دانشجویان

20نشست

9

برگزاری نماز جماعت، تلاوت قرآن، سخنرانی امام جماعت در خصوص تبیین قرآن و مدیحه سرایی

50 مرکز

10

برگزاری مراسم تجلیل از برترین های قرانی

3 مراسم

11

برگزاری مسابقات جشنواره های قرانی

40 موضوع

12

برگزاری جلسه  مباحثه قرآنی اعضای هیئت علمی

2 جلسه

13

اعزام دانشجویان فعال فرهنگی قرآنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای دوره های آموزشی

5 دوره

14

کسب رتبه در جشنواره قران (هد هد) در سال 1401

55

15

کسب رتبه در جشنواره قران (هد هد) در سال 1402

70

حیطه امربه معروف ونهی ازمنکر، پوشش و رفتار حرفه ای و عفاف و حجاب و اجرای قانون انطباق

ردیف

فعالیت

تعداد

1

رصد مداوم و میدانی سنجه های پوشش حرفه ای و عفاف و حجاب و امور مربوط به امر به معروف و نهی ار منکر به صورت بازدید های میدانی از مراکز تابعه دانشگاه (هفته ای دو مرکز)

50 بازدید

2

برگزاری همایش عفاف و حجاب با حضور بانوان پرسنل دانشگاه و سخنرانی در خصوص فلسفه حجاب و تاریخچه کشف حجاب به مناسبت هفته حجاب و عفاف

2 همایش

3

مسابقات فرهنگی و هنری در خصوص عفاف و حجاب و امر به معروف

40 مسابقه

4

مسابقه فراخوان در خصوص بهترین پیشنهاد جهت بهبود وضعیت حجاب در سطح دانشگاه

1 مسابقه

5

اطلاع رسانی قوانین پوشش حرفه ای در سطح دانشگاه، خوابگاه و دانشکده ها و مراکز با بنر، پمفلت و پوستر و فضای مجازی

مستمر

6

تعیین رابطین فرهنگی و عفاف و حجاب در مراکز درخصوص پیگیری مسائل مرتبط در مرکز و بررسی آن در کمیته های فرهنگی مرکز

70 نفر

7

تعیین رابطین امر به معروف و نهی از منکر  در مراکز جهت پیگیری موارد مربوطه در مراکز و ارائه گزارش به معاونت فرهنگی

70 نفر

8

برگزاری نمایشگاه  و فروشگاه عفاف و حجاب جهت ارائه ملزومات عفاف و حجاب  به پرسنل  و دانشجویان در سطح دانشگاه و مراکز تابعه

30 نمایشگاه

9

برگزاری نشست تخصصی آموزشی ویژه رابطین امربه معروف ونهی ازمنکرمراکز بهداشتی درمانی

2 جلسه

10

برگزاری نشست تخصصی آموزشی ویژه مسئولین دبیرخانه های انطباق مراکز بهداشتی درمانی

3 جلسه

11

تقدیر از مسئولان و رابطین  و کارکنان منتخب برتر در حوزه امربه معروف و نهی از منکر  و حجاب و عفاف مراکز بهداشتی درمانی

50 نفر

12

تقدیر از مسئولان و رابطین منتخب برتر در حوزه انطباق مراکز بهداشتی درمانی

8 نفر

13

برگزاری دوره آموزشی در خصوص امربه معروف ونهی ازمنکر ویژه کارکنان و اساتیددر دانشگاه و مراکز تابعه

50 دوره

14

برگزاری مسابقه کتابخوانی در حوزه امربه معروف و نهی ازمنکر و اهدا جوایزبه منتخبین برتر

10 مورد

15

اهدا جوایز چادر به کارکنان به مناسبت های فرهنگی و در مسابقات مختلف در جهت ترویج حجاب برتر

100 عدد

16

پیگیری تشکیل شورای امر به معروف و  برگزاری منظم ت جلسات شورای امربه معروف و نهی از منکر در دانشگاه و واحدهای ستاد و مراکز بهداشتی درمانی و ارسال گزارشات مصوبات بصورت ماهیانه به معاونت فرهنگی دانشجویی

150 جلسه

17

پیگیری تعیین دبیرکمیته انطباق در مراکزبهداشتی درمانی  جهت پیگیری موارد مربوطه در مراکز و ارائه گزارش به معاونت فرهنگی

60 نفر

18

برگزاری جلسات تخصصی در حوزه انطباق و امربه معروف ونهی از منکر با مدیران مراکز بهداشتی درمانی و دانشکده ها و بررسی نقاط ضعف و قوت آن مرکز و راهنمایی و توجیه  جهت رفع مسائل احتمالی در مرکز

40 جلسه

19

احصاء مصادیق امربه معروف و نهی از منکر مراکز بهداشتی طبق نظرخواهی از مراکز

50 مرکز

20

ارسال دستورالعمل  امر به معروف و نهی از منکر و کمیته صیانت از حریم خانواده و حجاب و عفاف به مراکز به مراکز پزشکی

2 مورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حیطه مشارکت های دانشجویی در برنامه های فرهنگی هنری

ردیف

برنامه

تعداد

1

فعالیت ها وبرنامه های انجمن های علمی

250 برنامه

2

مراسم های وبرنامه های فرهنگی دردانشکده ها

80 مراسم

3

برنامه کانون ها

150برنامه

4

برگزاری مراسم به مناسبتهای ملی ومذهبی

100 مراسم

5

انتشار نشریات دانشجویی

30 عنوان

6

تشکیل شورای فرهنگی در مراکز پزشکی و تعیین معاون فرهنگی بیمارستان به عنوان دبیر شورا

40 شورا

7

پیگیری حضور فعال دانشگاه در جشنواره سیمرغ و  تشکیل کمیته های اجرایی دانشجویی، کارکنان و اساتید

10کمیته

8

استعداد سنجی فرهنگی دانشجویان و مشارکت دادن دانشجویان در فعالیت ها در حیطه مورد علاقه آنها

300فرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت  تربیت بدنی

اهداف کلی مدیریت تربیت بدنی:

 تامین سلامت جسم و روان دانشجویان ، اساتید و کارکنان و پر کردن اوقات فراغت آنها و حفظ و توسعه اماکن ورزشی دانشگاه

حیطه فعالیت‌هایی مدیریت تربیت بدنی

 (فعالیت های دانشجویی، فعالیت های کارکنان و اساتید، فعالیت های عمران)

     1- خدمات ارائه شده به دانشجویان:

 1. مسابقات بین دانشکده ای
 2. مسابقات درون خوابگاهی
 3. مسابقات المپیاد ویژه پسران و دختران دانشجو
 4. برگزاری کلاس های آموزشی و تفریحی (  فعال کردن سالن های ورزشی در خوابگاهها، کوه گشت )
 5. برگزاری جشن های ورزشی جهت تقدیر از قهرمانان المپیاد های ورزشی

 

مسابقات بین دانشکده ای

سال

رشته ورزشی

میانگین تعداد نفرات شرکت کننده در هر سال

از سال1400 لغایت 1402

فوتبال- والیبال – تنیس روی میز- دو و میدانی- فوتسال - بسکتبال

330 نفر

 

 

 

 

مسابقات درون خوابگاهی

سال

نام خوابگاه

رشته ورزشی

میانگین تعداد نفرات شرکت کننده در هر سال

از شهریور1400 لغایت شهریور 1402

جی

تنیس روی میز- دو ومیدانی- بدنسازی- فوتسال- والیبال-دارت-طناب کشی

360 نفر

خرازی و ردانی

کوثر

میلاد و کرمانی

میرباقری

شهید حججی

سید الشهدا

مسابقات المپیاد ویژه دختران و پسران دانشجو

سال

شهر میزبان

مقام کسب شده توسط دانشگاه

المپیاد دانشجویان پسر

المپیاد دانشجویان دختر

 

 

 

 

 

1401

شهرکرد

مقام اول

پسر

-

1401

خزرآباد ساری

مقام دوم

-

دختر

1401

خزرآباد ساری

جشنواره دانشجویان بین الملل

پسر

-

1401

خزرآباد ساری

جشنواره دانشجویان بین الملل

-

دختر

 

برگزاری کلاس های آموزشی و تفریحی ویژه دانشجویان پسر و دختر

سال

رشته ورزشی

میانگین تعداد نفرات شرکت کننده در هر سال

از شهریور1400 لغایت شهریور 1402

والیبال- بدمینتون- تنیس روی میز – کاراته- بسکتبال- شطرنج- تیراندازی- فوتسال-آمادگی جسمانی-شنا

750 نفر

 

 

 

 

 

2- خدمات ارائه شده به  کارمندان و اساتید:

 1. مسابقات کشوری ،استانی
 2. برگزاری کلاسهای ورزشی فرزندان پرسنل
 3. برگزاری جشنواره های ورزشی ( مسابقات به مناسبت  جام رمضان ، مسابقات به مناسبت  گرامیداشت دهه فجر)
 4. فعالیت های فوق برنامه (آموزشی – تفریحی)
 5. برگزاری همایش پیاده روی فرهنگی ورزشی و اهدائ جوائزو تقدیر از قهرمانان

 

مسابقات استانی و کشوری

ردیف

عنوان فعالیت

تعداد دفعات شرکت در مسابقات ورزشی

سال

مقام

1

اعزام به مسابقات درون استانی و کشوری

5 دوره

از شهریور1400 لغایت شهریور 1402

کسب 4 مقام قهرمانی

 

کلاسهای ورزشی فرزندان پرسنل

ردیف

عنوان فعالیت

تعداد شرکت کننده گان

سال

 

1

برگزاری کلاس های آموزشی فرزندان پرسنل

میانگین هر سال 950نفر

از شهریور1400 لغایت شهریور 1402

 

 

 

 

برگزاری جشنواره های ورزشی

ردیف

عنوان فعالیت

تعداد دفعات شرکت در مسابقات ورزشی

سال

مقام

2

جشنواره های ورزشی ویژه کارکنان علوم پزشکی

5 دوره

از شهریور1400 لغایت شهریور 1402

 

-

 

فعالیت های فوق برنامه (آموزشی – تفریحی)

ردیف

عنوان فعالیت

تعداد شرکت کننده گان

سال

 

1

برگزاری کلاس های آموزشی

میانگین هر سال 200 نفر

از شهریور1400 لغایت شهریور 1402

2

تفریحی( اجاره استخر)

میانگین هر سال 3000 نفر

از شهریور1400 لغایت شهریور 140291

 

برگزاری همایش پیاده روی فرهنگی ورزشی و اهدائ جوائز

ردیف

عنوان فعالیت

تعداد دفعات برگزاری

تعداد شرکت کننده گان

سال

 

1

همایش پیاده روی

4دوره

میانگین هر دوره 2600 نفر

از شهریور1400 لغایت شهریور 1402

 

 

 

 

 

 

 

 

3- فعالیت های عمرانی مدیریت تربیت بدنی

توسعه زیر ساخت های عمرانی ورزشی شامل( احداث ، تجهیز، تکمیل پروژه های ورزشی)

ردیف

عنوان پروژه

1

اصلاحیه کفپوش سالن مجموعه شهید موحدی

2

رنگ آمیزی و تعمیرات استخر 9 دی

3

پیگیری تکمیل ساخت سالن  شهدای سلامت

4

بهسازی نور ،تامین نور پارکینگ و اطراف استخر

5

تعویض لامپ های پر مصرف

6

تکمیل پروژکتور در زمین چمن دانشوران

8

احیا  زمین تنیس خاکی تلاش

9

تعویض زمین چمن مصنوعی فدک

10

تعویض زمین چمن مصنوعی کوثر

11

رنگ امیزی نرده های زمین های ورزشی

12

آماده سازی و تجهیز سالن دارت

13

بهسازی و رنگ آمیزی سالن بدنسازی جی

 

شورای انضباطی

ã تعداد نیروی شاغل در شورای انضباطی : 4نفر

ä برگزاری کارگاه آموزشی جهت کارکنان : 5

ã برگزاری  نشست منطقه ای با حضور دبیران وکارشناسان منطقه :4

ãبرگزاری جلسه شورای انضباطی  بدوی :6

*برگزاری جلسه شورای انضباطی تجدید نظر:3

ãبرگزاری  جلسه توجیهی جهت نودانشجویان :19

*تعداد حاضرین در جلسات توجیهی نو دانشجویان : 1842

ãتعداد مکاتبه جهت استعلام : 2489  

 

مرکز بهداشت دانشجویان

 

ردیف

توضیحات

2 ساله تا مردادماه

1402

1

ویزیت پزشک و انجام مراقبت های بهداشتی دانشجویان و پرسنل

5115

2

انجام مراقبت های بهداشتی توسط مراقب سلامت

2765

3

تحویل داروی نسخ و OTC  دارو خانه

3308

4

انجام  PCR  و رپید تست کووید 19

370

5

انجام مراقبتهای درمانی (پانسمان ،نوار قلب ،وصل سرم ،تزریقات  )

890

6

انجام واکسیناسیون هپاتیت B ،  توام و کووید 19

1463

7

خدمات دندان پزشکی

)لازم به توضیح است که شروع به کار دندان پزشک از ابتدای سال 1401 می باشد (

458

8

نمونه برداری از آب دانشگاه علوم پزشکی

98

9

 

بازدید بهداشت محیط از زیر مجموعه ( خوابگاه ، تربیت بدنی ، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی ) دانشگاه علوم پزشکی

1165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره مشاوره وسلامت روان

 1. برگزاری جلسات مشاوره فردی در کلیه دانشکده ها و خوابگاه ها:

از شهریور 1400 لغایت شهریور ماه 1402 : (6871 جلسه)

 1. برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوعات گوناگون بر حسب نوع نیاز دانشجویان:

از شهریور 1400 لغایت شهریور ماه 1402 : (1274نفر)

3-اجرای طرح پیشگیری از افت تحصیلی در بین دانشجویان (نظارت و پیگیری جهت وضعیت تحصیلی آن دسته از دانشجویانی که افت معدل کم تر از 12 داشته اند)

 

 

گزارش وضعیت روانشناختی دانشجویان در سال تحصیلی1402-1400

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

اجرای طرح غربالگری دانشجویان در کلیه ی مقاطع تحصیلی سال تحصیلی 1401-1400

 

 

 

 

 

اجرای طرح غربالگری دانشجویان در کلیه ی مقاطع تحصیلی سال تحصیلی 1402-1401

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

مدیریت دانشجویی

 1. خرید ساختمانی به زیر بنای 3300 مترمربع شامل 22 واحد و با اعتبار 000/000/000/460 ریال و تجهیز و بهره برداری از آن برای اسکان 260 نفر  دانشجوی دختر که اعتبار آن از محل وام بانک رفاه و مساعدت  صندوق رفاه دانشجویان تأمین شده است.شایان ذکر است که این ساختمان در جهت توسعه فرهنگ ایثار و شهادت به نام " خوابگاه شهید محسن حججی " نام گذاری شد.
 2. https://csa.mui.ac.ir/sites/csa/files/announce_image/1_204.jpgبا توجه به قدمت خوابگاه شهید ردانی پور( با ظرفیت 120 نفر) مقدمات تخلیه و تخریب این ساختمان آغاز شد و با انعقاد قرارداد مشارکت با خیرین سلامت ساخت یک خوابگاه 500 نفری آغاز شد و کلنگ آن با حضور رئیس دانشگاه در روز دانشجو بر زمین زده شد.

 

 

 

 

 

3. تعویض کلیه لوله های آب خوابگاه میلاد به علت پوسیدگی به مبلغ 000/000/000/40 ریال

4. رهن، اجاره و تجهیز دو باب خوابگاه (سیدالشهداء(ع) و حضرت زینب (س)) با مبلغ 000/000/000/9 ریال رهن و 000/000/000/2 ریال اجاره ماهیانه

5. ساخت نمازخانه و سالن توزیع غذا در خوابگاه شهید حججی با متراژ 90 متر مربع در طبقه همکف به مبلغ 000/000/000/3 ریال

7. ساخت و راه اندازی سالن مطالعهُ نمازخانه و سالن تلوزیون و دفتر خوابگاه در خوابگاه استیجاری حضرت زینب با دیوار کاذب به مبلغ 000/000/300/1 ریال

8.  بازسازی کامل سالن مطالعه خوابگاه شهیدخرازی شامل کف سازیُ نصب روشناییُ موکت و رنگ آمیزی با مبلغ000/000/600 ریال

9. در راستای انجام تعهدات فانونی در اجرای قانون جوانی جمعیت اقدامات اولیه جهت مکان یابی محل مناسب و تامین اعتبار برای خرید خوابگاه متأهلین در حال انجام است.

10. برگزاری جلسات بازدید و پرسش و پاسخ و بررسی مشکلات با حضور مسئولین حوزه و دانشگاه در خوابگاه ها ی تحت پوشش

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

11.  انجام تعمیرات و سرویس تجهیزات در تابستان جاری جهت آماده سازی خوابگاه ها برای سال تحصیلی جدید

- رنگ آمیزی کامل، تعویض کامل لوله کشی رادیاتورها و تعویض موکت های ساختمان سه خوابگاه کوثر و تعویض روشنایی کلیه واحدهای خوابگاه درحال انجام است.

 • در خوابگاه جی سرویس های بهداشتی ساختمان شهیدپهلوان کاملا تخریب و در حال ساخت می باشد، همچنین موکت های این ساختمان نیز به طورکامل تعویض و نوسازی شد.

درخوابگاه شهیدمیرباقری سرویس های بهداشتی بال سمت چپ به طور کامل تخریب و در حال نوسازی است، همچنین تعویض و تعمیر  لوله های پوسیده رادیاتورهای آشپزخانه سمت راست و یک باب اتاق نیز در حال انجام است.

 

 

 

 

          

 12.  اسکان تعداد 6400 دانشجوی واجدشرایط از شهریور1400 الی شهریور1402در تعداد خوابگاه های تحت پوشش

( 10 باب( 6 باب دخترانه و 4 باب پسرانه)

 

نوع وام و خدمات

تعداد

مبلغ (ریال)

تحصیلی

7971

196/807/000/000

ازدواج

159

29/250/000/000

ضروری

2306

49/787/000/000

ودیعه مسکن

176

89/141/666/663

تبصره 2( شهریه )

318

13/758/263/558

بیمه حوادث

19444

705/425/600

وام دستیاری

978

186/450/000/000

بیمه تامین اجتماعی دستیاران و PH.D

457

-

بیمه تکمیلی دستیاران و PH.D

231

2/896/374/996

جمع کل

31896

570/250/305/217

13. ارایه خدمات و تسهیلات مختلف به دانشجویان متقاضی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. راه اندازی سلف مرکزی و طبخ و توزیع غذا به روش صنعتی با جدیدترین امکانات و دستگاه ها

15. خرید مواد اولیه غذایی با کیفیت،نگهداشت،طبخ و توزیع سه وعده غذای دانشجوییبه تفکیک زیر:

        

                 تعداد پرس غذا از شهریور۱۴۰۰  تا شهریور ۱۴۰۱              تعداد پرس غذا از مهر ۱۴۰1 تا شهریور۱۴۰2

صبحانه :                                     ۱۸۶۰۰۰                                                                  ۳۵۰۰۰۰

ناهار:                                          ۴۴۵۰۰۰                                                                 ۷۳۶۰۰۰

شام :                                         ۲۴۸۰۰۰                                                                  ۳۶۴۰۰۰