رفتن به محتوای اصلی
x

واحدها

امور اداری

اسماعیلی

آقای حسین اسماعیلی

مسئول امور اداری و عمومی

تلفن تماس:37924519-37924600

مدیریت دانشجویی

دکتر قاسمی

دکتر ناظم قاسمی

مدیر دانشجویی

نشانی:معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس پست الکترونیک:

تلفن تماس:۳۷۹۲۴۵۰۱

 

 

 

مدیریت فرهنگی

کریمی


راضیه کریمی

- مدیر فرهنگی

تلفن تماس؛

37924546 – 09131020496

 

اهداف :

  1. افزایش مشارکت و فعالیت دانشجویان در بنامه های فرهنگی ، تفریحی، علمی
  2. ایجاد بستر مناسب جهت رشد شکوفایی در خلاقیت های دانشجویان
  3. بهره گیری از توانمدی های فردی و گروهی دانشجویان
  4. ایجاد روحیه فرهنگی و کارآفرینی در بین دانشجویان
  5. توسعه و ترویج فعالیت های فرهنگی با استفاده از حداکثری فضاهای حوزه سلامت

مدیریت تربیت بدنی

دکتر کریمیان

دکتر جهانگیر کریمیان

مدیر تربیت بدنی

نشانی:مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تلفن تماس: 37923313

اداره مشاوره و سلامت روان

دکتر عقدک

دکتر پژمان عقدک

سرپرست مرکزراهنمایی و مشاوره

نشانی : مرکز راهنمایی و مشاوره دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ایمیل:

aghdak@mui.ac.ir

aghdak@yahoo.com

تلفن تماس:37924585

شورای انضباطی

تاجمیر ریاحی

آقای رضا تاجمیر ریاحی

دبیر شورای انضباطی

تلفن تماس:۳۷۹۲۴۵۹۱

شرح وظایف:

 • نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات بركليه امور اجرائي شورای انضباطي
 • تقسيم كار به اعضاء شورا بر حسب وظايف مربوطه
 • ملاحظه كليه استعلامها از دستگاههاي دولتي و پاسخ به آنها
 • ملاحظـه كليه شكايات يا گزارشـات واصله در خصـوص دانشجـويان و صدور دستور ثبت دبيرخانه و ارجاع به کارشناسان در جهت كشف واقع
 • دریافت و بررسی پرونده و ارجاع آن به کارشناسان
 • صدور دستور بر دعوت از دانشجويان خاطي جهت تحقيقات و مصاحبه و اخذ دفاع
 • استماع دفاعیات و توضیحات دانشجویان
 • دستور طرح پرونده و مستندات در شورای کمیته انضباطی جهت تصمیم گیری
 • تشكيل جلسات و برگزاری کارگاه های آموزشی  در قالب سخنراني و توجيه مقررات انضباطي برای کارمندان دانشکده ها و خوابگاه ها
 • ارتباط موثر با شورای مرکزی انضباطی
 • برنامه ریزی عملیاتی شورای انضباطی دانشجویان
 • انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

 

مرکز مشاوره دانشجویان

دکتر عقدک

دکتر پژمان عقدک
سرپرست مرکز بهداشت دانشجویان
تلفن تماس:36698066

روابط عمومی

نصر

مهندس سعید نصر

مسئول  روابط عمومی

تلفن تماس :37924531