رفتن به محتوای اصلی
x

واحدها

مشاور اجرایی

آقای دکتر حسین اسماعیلیان

مشاور اجرایی

 

مدیریت دانشجویی

مهندس حسین شفیعی زادگان

مدیر دانشجویی

نشانی:معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس پست الکترونیک:

تلفن تماس:۳۷۹۲۴۵۰۱

 

 

 

مدیریت فرهنگی

 


دکتر روح الله موسوی زاده

- مدیر فرهنگی

تلفن تماس؛

03137924570

 

اهداف :

    1. افزایش مشارکت و فعالیت دانشجویان در برنامه های فرهنگی ، تفریحی، علمی
    2. ایجاد بستر مناسب جهت رشد شکوفایی در خلاقیت های دانشجویان
    3. بهره گیری از توانمندی های فردی و گروهی دانشجویان
    4. ایجاد روحیه فرهنگی و کارآفرینی در بین دانشجویان
    5. توسعه و ترویج فعالیت های فرهنگی با استفاده از حداکثری فضاهای حوزه سلامت

مدیریت تربیت بدنی

آقای مهدی جوادیان

مدیر تربیت بدنی

نشانی:مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تلفن تماس: 37923313

اداره مشاوره و سلامت روان

آقای  فرهاد صبوری

دانش آموخته دکترای تخصصی مشاوره

سرپرست مرکزراهنمایی و مشاوره

نشانی : مرکز راهنمایی و مشاوره دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تلفن تماس:37924585

مرکز بهداشت دانشجویان

 

دکترحمیده پاپی نمدی
سرپرست مرکز بهداشت دانشجویان
تلفن تماس:36756741

امور اداری و عمومی

اسماعیلی

آقای حسین اسماعیلی

مسئول امور اداری و عمومی

تلفن تماس:37924519-37924600

 

 

دبیر کمیته انضباطی دانشجویان

تلفن تماس :4514