رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه به مناسبت ماه مبارک رمضان اقدام به برگزاری مسابقات  در دو رشته تیراندازی و دارت ویژه ایثارگران محترم شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نمود که در پایان مسابقات این نتایج بدست آمد.

دارت 

نفراول :سید مجتبی غلافگر 

نفردوم:محسن رحیمی 

نفرسوم:محمدصادق رجایی

تیراندازی 

نفراول:حمیدرضا شمس 

نفردوم :جهانگیرناظمی 

نفرسوم :محسن رحیمی