رفتن به محتوای اصلی
x

این مسابقات در رشته های ورزشی فوتسال،بسکتبال،طناب کشی،دارت و تیراندازی از تاریخ 30/12/1402 

پس از قرعه کشی بین تیم های منتخب دانشکده ها در مجموعه ورزشی شهید موحدی برگزار گردید و نتایج زیر بدست آمد.

 

در رشته بسکتبال :

مقام اول : تیم دانشکده دندانپزشکی

مقام دوم : تیم دانشکده پزشکی

رشته فوتسال:

مقام اول : دانشکده پزشکی

مقام دوم: دانشکده داروسازی

رشته طنابکشی:

مقام اول: تیم دانشکده پزشکی

مقام دوم : تیم دانشکده دندانپزشکی

رشته دارت :

مقام اول : امیرحسین ملک محمدی

مقام دوم : حسین محمد رضایی

مقام سوم : محمدرضا محبی

رشته تیراندازی :

مقام اول : محمدرضا محبی

مقام دوم : حسن شمص

مقام سوم : حسین سعیدی