رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت تربیت بدنی آقای جوادیان اعلام کردتیم های ورزشی دانشجویان بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به اولین جشنواره بازیهای بومی محلی دانشجویان دختر و پسر بین المللی در ایران در تاریخ 26 شهریور ماه 1402 به ارومیه اعزام می گردند که این تیم ها شامل تیم دال پلان، تیم چوب کشی و تیم هفت سنگ می باشند.