رفتن به محتوای اصلی
x

این جلسه با سخنرانی سید احمد عبودتیان دستیار  رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت و با حضور استاندار محترم و دیگر مسئولین استان ادامه پیدا کرد و ایشان درمورد شرکت آحاد مردم درامرفعالیتهای اجتماعی تلاش میکنند اشاره داشتند.

 درپایان نماینده رئیس جمهورو استاندارازعموم افرادی که درمشارکت های اجتماعی  همچون خیریه ها وکانون های دانشجویی شرکت میکنند کمال تشکررا نمودند.

جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک نمایید.