رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه روش های نوین افزایش تمرکزو توجه مورخ24/05/1402با تدریس جناب آقای دکتر علی بیک و با شرکت کارشناسان اداره مشاوره وسلامت روان از ساعت 8 لغایت 9:30 در تالار اندیشه برگزار گردید.کارگاه روش های نوین افزایش تمرکزو توجه مورخ24/05/1402با تدریس جناب آقای دکتر علی بیک و با شرکت کارشناسان اداره مشاوره وسلامت روان از ساعت 8 لغایت 9:30 در تالار اندیشه برگزار گردید.