رفتن به محتوای اصلی
x

این وبینار با همکاری دفتر مشاوره و سلامت روان و معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده  پزشکی با حضور دکتر حجاری در تاریخ ۱۱ خرداد برگزار گردید.

در این وبینار ابتدا به  ویژگی های افراد وابسته مستحق، خشمگین،  وابسته مضطرب و مطیع پرداخته شد و در انتها زنگ خطر در انتخاب شغل ، دوست و همسر را بیان نمودند