رفتن به محتوای اصلی
x

به همت انجمن علمی دانشجویی دوستان قلب دانشگاه وبیناری با موضوع باز توانی قلبی با حضور دکتر محمد مهدی هادوی همراه با اعطای گواهی شرکت در دوره در روز یکشنبه مورخ 3 اسفند ماه در فضای مجازی برگزار میگردد.