رفتن به محتوای اصلی
x

شورای انضباطی

دبیر کمیته انضباطی دانشجویان

تلفن تماس :4514

 

فاکس: ۳۶۶۹۳۱۴۴-۰۳۱

  پست الکترونیکی: Enzebati@mui.ac.ir

sh.shoraenzebati@gmail.com

 سامانه پیام کوتاه:۳۰۰۰۷۰۳۰۵۰

آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.

 

 

 

آشنایی با شورای بدوی

شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه، عهده دار اولین مرحله رسیدگی به تخلف انضباطی دانشجو در دانشگاه و تصمیم گیری درباره آن است
ترکیب اعضای شورای بدوی دانشگاه:

۱. معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه به عنوان رئیس شورای بدوی
۲. یکی از اعضای هیات علمی گروه معارف یا نماینده مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه (و در صورت فقدان، نماینده رئیس دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان) به پیشنهاد مسئول دفتر نهاد و حکم رئیس دانشگاه
۳. یکی از اعضای هیات علمی گروه حقوق دانشگاه(در صورت فقدان از سایر دانشگاه ها)به پیشنهاد معاون فرهنگی ، دانشجویی دانشگاه و حکم رئیس دانشگاه
۴. دو نفر عضو هیات علمی دانشگاه به پیشنهاد معاون فرهنگی، دانشجویی و حکم رئیس دانشگاه
۵. دو نفر دانشجوی دانشگاه (ترجیجا از دو جنس مخالف) به پیشنهاد معاون فرهنگی، دانشجویی و حکم رئیس دانشگاه
۶. دبیر شورای بدوی به پیشنهاد معاون فرهنگی، دانشجویی و حکم رئیس دانشگاه بدون داشتن حق رای

 

آشنایی با شورای تجدید نظر

درشورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان دانشگاه، دانشجویانی که به رای شورای بدوی اعتراض دارند ، پرونده ایشان در شورای تجدید نظر مجدد بررسی می گردد.
ترکیب اعضای شورای تجدید نظر دانشگاه:

رئیس دانشگاه به عنوان رئیس شورای تجدید نظر
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
دو نفر از عضای هیات علمی دانشگاه به پیشنهاد معاون فرهنگی ، دانشجویی و انتخاب رئیس دانشگاه
یک نفر دانشجوی دانشگاه به پیشنهاد معاون فرهنگی، دانشجویی و انتخاب رئیس دانشگاه
معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه به عنوان دبیر شورای تجدید نظربدون داشتن حق رای