previous pauseresume next

کارگاه آموزشی پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا در معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار شد

کارگاه آموزشی پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا ویژه کارکمان معاونت دانشجویی فرهنگی در اسلن فرهنگ و اندیشه برگزار شد.

دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان دانشجوی نمونه کشوری معرفی شد.

"مهدی هادیان برسیانی" دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان دانشجوی نمونه کشوری سال ۹۸ مورد تقدیر قرار گرفت.

جلسه هم فکری مدیران دانشگاه و نمایندگان دانشجویان در خصوص مبارزه با شیوع ویروس کرونا برگزار شد.

جلسه هم فکری مدیران دانشگاه و نمایندگان دانشجویان در خصوص مبارزه با شیوع ویروس کرونا و اقدامات اجرایی دانشگاه در این خصوص به ریاست "دکتر طاهره چنگیز" رئیس دانشگاه برگزار شد.

جلسه شورای معاونین دانشجویی فرهنگی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد

جلسه شورای معاونین دانشجویی فرهنگی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.

کار گروه ویژه مسئولین خوابگاه ها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تشکیل شد.

کار گروه ویژه مسئولین خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تشکیل جلسه داد.

ثبت نام وام بنیاد علوی

دانشجویان دارای شرایط می توانند  از تاریخ ۳ اسفندماه  لغایت ۷ اسفندماه ۹۸  جهت ثبت نام به آدرس سایت معاونت دانشجویی  www.csa.mui.ac.ir لينك خدمات رفاهی بخش پرتال خدمات رفاهی  مراجعه نمايند.

تشکیل کارگاه مهارتهای اصولی مطالعه ویژه دانشجویان جدیدالورود مهرماه ۹۸

کارگاه مهارتهای اصولی مطالعه ،ویژه دانشجویان جدیدالورود رشته دندانپزشکی در تاریخ ۲۶ بهمن در دانشکده دندانپزشکی تشکیل گردید.

کانون قرآن و عترت زمر رتبه نخست مسابقات ایده شو استان اصفهان را به دست آورد.

کانون قرآن و عترت زمر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با طرح یک درصد رتبه نخست مسابقات ایده شو استان اصفهان را به دست آورد.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت دانشجویی فرهنگی RSS