previous pauseresume next

بسیج مثل همیشه در بحران ها در کنار مردم است

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گفت و گو با مفدا اصفهان اقدامات جهادی این تشکل را در خصوص مبارزه با کرونا تشریح کرد.

هدف نهایی پویش دانشجویی مبارزه با کرونا؛ ارائه خدمت صادقانه است

"کامیاب کریم پور" مسئول پویش دانشجویی "زندگی دست یاریگر توست" در گفت و گو با خبرنگار مفدا از عضویت ۵۶۰ دانشجوی استان اصفهان در این پویش خبر داد.

اقدامات معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ویژه پیشگیری از شیوع کرونا

"دکتر سیدمحسن حسینی" معاون فرهنگی دانشجویی در گفت و گو با خبرنگار مفدا توضیحاتی در مورد اقدامات اجرایی این معاونت برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا ارائه کرد.

کارگاه آموزشی پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا در معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار شد

کارگاه آموزشی پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا ویژه کارکمان معاونت دانشجویی فرهنگی در اسلن فرهنگ و اندیشه برگزار شد.

دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان دانشجوی نمونه کشوری معرفی شد.

"مهدی هادیان برسیانی" دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان دانشجوی نمونه کشوری سال ۹۸ مورد تقدیر قرار گرفت.

جلسه هم فکری مدیران دانشگاه و نمایندگان دانشجویان در خصوص مبارزه با شیوع ویروس کرونا برگزار شد.

جلسه هم فکری مدیران دانشگاه و نمایندگان دانشجویان در خصوص مبارزه با شیوع ویروس کرونا و اقدامات اجرایی دانشگاه در این خصوص به ریاست "دکتر طاهره چنگیز" رئیس دانشگاه برگزار شد.

جلسه شورای معاونین دانشجویی فرهنگی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد

جلسه شورای معاونین دانشجویی فرهنگی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.

کار گروه ویژه مسئولین خوابگاه ها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تشکیل شد.

کار گروه ویژه مسئولین خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تشکیل جلسه داد.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت دانشجویی فرهنگی RSS