رفتن به محتوای اصلی
x

سنجش داوطلبان حراست در مجموعه تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

داوطلبین حراست در 6 ایستگاه آمادگی جسمانی، و طی سه روز از تاریخ 19 الی 21 شهریورماه در مجموعه تربیت بدنی  علوم پزشکی اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند.