بیست و پنجمین جشنواره قرآنی هدهد

 

زمان برگزاری آزمون مرحله دانشگاهی روز سه شنبه ۲۲ مهرماه ۹۹  و به شرح جدول زیر خواهد بود.

 

ردیف

عنوان رشته

ساعت آزمون

وضعیت

۱

احکام

۹ الی ۹:۴۵

غیر فعال

۲

نماز،سبک زندگی قرآنی ،آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه

۱۰:۱۵ الی ۱۱

غیر فعال

۳

آشنایی با سیره معصومین ،آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم،آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه

۱۲:۱۵ الی ۱۳

غیر فعال

۴

آشنایی با احادیث اهل بیت ،پرسمان معارفی،حفظ موضوعی قرآن کریم

۱۳:۳۰ الی ۱۴:۱۵

غیر فعال