رفتن به محتوای اصلی
x

حماسه حضور در سراهای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1402/12/11

حضور پرشور دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در روز جمعه 1402/12/11 در پای صندوق های اخذ رای