رفتن به محتوای اصلی
x

نشست هم اندیشی دبیران شورای صنفی دانشجویان با معاون و مدیران معاونت دانشجویی فرهنگی 1402/10/11

در تاریخ دوشنبه 1402/10/11 نشست هم اندیشی دبیران محترم شوراهای صنفی دانشجویان با حضور معاون محترم دانشجویی فرهنگی جناب آقای دکتر کرباسی و مدیران محترم دانشجویی فرهنگی در سالن فیروزه برگزار گردید.
در طی این نشست مدیران محترم دانشجویی فرهنگی گزارشی از اقدامات و فعالیتهای انجام شده در حوزه های مختلف به دبیران محترم شورای صنفی  دانشجویان  ارائه نمودند.

همچنین در این نشست دبیر مرکزی شورای صنفی از بین دبیران انتخاب و سرکار خانم نرگس ابراهیمی بعنوان دبیرمرکزی شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انتخاب گردید.

در پایان جناب آقای دکتر کرباسی در خصوص نقش،  تعامل و همکاری اعضای محترم شورهای صنفی در موضواعت مدیریتی دانشگاه  نکات  ارزنده ای بیان فرمودند.