رفتن به محتوای اصلی
x

اهدا جوایز مسابقه مجازی ویژه بانوان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مناسبت هفته تربیت بدنی و هفته ملی سلامت بانوان مسابقه مجازی اجرا نمود واز بین 107 نفر شرکت کننده بصورت قرعه کشی به 5 نفر برتر که

خانم فاطمه شکفته گلان از معاونت بهداشتی

خانم سمیه مزروعی از دانشکده علوم توانبخشی

خانم مرجان مشکلاتی از معاونت بهداشتی

خانم صدیقه فرضی از دانشکده پرستاری

خانم مریم اقتداری از معاونت بهداشتی

 

بودند، در تاریخ 1400.2.18 با حضور سرکار خانم دکتر اقبالی (مشاور محترم رئیس دانشگاه در امور بانوان) جوایزی از طرف مدیریت تربیت بدنی اهدا گردید.