رفتن به محتوای اصلی
x

برقراری سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی جهت بیمارستان آموزشی حضرت امام حسین (ع)

  با پیگیریهای شورای صنفی دانشجویان ، سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی از خوابگاه جی و خرازی به بیمارستان آموزشی حضرت امام حسین (ع) و برگشت از بیمارستان امام حسین (ع) به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از  روز شنبه مورخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ برقرارمی گردد.