رفتن به محتوای اصلی
x

💠 انجام فرایند اجرایی مرحله دوم جشنواره دست پخت و باهدف انتقال تجربیات در راستای ارتقاء سطح کیفی و کمی وضعیت تغذیه دانشجویی علوم پزشکی اصفهان 141402/12/17

💢 مدیر محترم دانشجویی و رئیس اداره تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در تاریخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۷  از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بازدید کردند.

👤جناب آقای مهندس سهرابی مدیر محترم  دانشجویی  و همچنین جناب آقای مهندس جاودان رئیس اداره تغدیه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس ، ضمن بازدید از سلف مرکزی و سلف خلیج فارس  و محل طبخ غذا از تجهیزات صنعتی ، محل نگهداری مواد اولیه ، آماده سازی و طبخ و توزیع  غذا و همچنین سرای دانشجویی کرمانی و میلاد  بازدید نمودند.

رم.