رفتن به محتوای اصلی
x

مرکز بهداشت دانشجویان

سرپرست مرکز بهداشت دانشجویان(خانم دکتر حمیده پاپی نمدی)

اهداف

1)اجرای برنامه های مراقبت و پیشگیری بیماری کووید 19

2)انجام غربالگری و معاینات کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

3)رفتارهای پرخطر در جوانان (پیشگیری از ایدز)

4)اجرای برنامه سفیران سلامت

5)انجام واکسیناسیون هپاتیت –کووید19-توام کزاز ودیفتری

6)ارتقاء سطح سلامت دانشجویان میتلا به بیماریهای غیر واگیر وواگیر

7)ارجاع دانشجویان مبتلا به بیماری سطح 3مراقبت و پیشگیری (متخصصین مربوطه)

8)ویزیت بیماران

 

کارکنان

1)اجرای برنامه های مراقبت و پیشگیری بیماری کووید19

2)انجام غربالگری و خطر سنجی سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

3)ارتقاء سطح سلامت بیماران مبتلا به بیماریهای واگیرو غیر واگیر

4)ویزیت بیماران

5)ارجاع کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تحت پوشش به سطح 3مراقبت به پیشگیری (متخصصین مربوطه)

 

اهداف کلی

1)مراقبت و افزایش سطح سلامت دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2)همکاری با سایر مدیریتهای معاونت دانشجویی و فرهنگی جهت ارتقاءسطح سلامت دانشجویان

مسئول امور اداری (خانم فرشته صالحی  کارشناس پرستاری)

1)نظارت بر حضورو غیاب کلیهکارکنان شاغل

2)ایجاد هماهنگیهای لازم بین معاونت دانشجویی و فرهنگی و مرکز بهداشت اصفهان 2

3)ثبت ،جمع بندی آمار درآمدهای مرکز بهداشت دانشجویان و ارسال آنان به معاونت دانشجویی فرهنگی و امور مالی

4)ثبت و در خواست تامین موارد مصرفی مرکز بهداشت دانشجویان

پرستار

1)انجام واکسیناسیون (هپاتیت -توام – کووید 19)

2)تزریقات -پانسمان –نوارقلب

3)انجام رپید تست HIV

4)مدیریت اتاق احیاء

مدیریت داروخانه

1)ثبت درخئاست دارویی و پیگیری جهت خرید بر اساس نیازها و طغیان و بیماریها

2)تحویل دارو بر اساس نسخ تجویزی پزشکان و OTC

بیمه تکمیلی

1)دریافت و تهیه روکش سوابق درمانی

دندانپزشک(خانم دکتر زهرا نیکو بین)

اهداف

1)انجام معاینات دانشجویی

2)آموزش بهداشت و تلاش در راستای کاهش بیماریهای دهان ودندان

3)درمان بیماریهای دندان از جمله ترمیم و درمان ریشه

کارشناس بهداشت محیط محسن رادمنش

1)کنترل و نظارت مواد غذایی (سلف مرکزی ودیگر اماکن طبخ و تزیع مواد غذایی در دانشگاه )

2)کنترل و نظارت اماکن عمومی و ورزشی

3)نظارت بر سیستم آبرسانی دانشگاه

کارشناس تغذیه زهرا مهتری

1)آموزش تغذیه ی سالم و تلاش در راستای کاهش وزن و چاقی و بیماریهای غیر واگیر مثل دیابت فشارخون بالا و چربی خون

2)انجام معاینات و مراقبتهای دانشجویی و پرسنل ارجاعی از طرف پزشک مرکز

3)برگزاری جلسات آموزشی برای پرسنل دانشگاه

کارشناس مراقب سلامت خانم محبوبه فدایی

1)غربالگری جوانان

2)بیماریابی جوانان

3)انجام خود مراقبتی جوانان

4)غربالگری میانسالان و خود مراقبتی میانسالان

کارشناس مامایی خانم محبوبه فدایی

1)انجام غربالگری سرطان سینه

2)انجام پریناتال و سرطان دهانه رحم و سرطانهای شایع زنان