رفتن به محتوای اصلی
x

برگزار اولین جلسه هم اندیشی جهت برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان در سال 1401

در تاریخ شنبه 3 دیماه 1401 اولین جلسه مسئولین حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی به منظورفراهم نمودن مقدمات برگزاری انتخابات شوراای صنفی دانشجویان خوابگاهها ، دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی در محل معاونت برگزار گردید.

در طی این جلسه ضمن بررسی موارد کلی آیین نامه برگزاری انتخابات شورای صنفی جهت مشارکت حداکثری دانشجویان ، مطالبی مطرح و مقرر گردید کلیه مراحل و برنامه ریزی های لازم جهت انجام انتخابات در اوایل اسفندماه صورت پذیرد.