رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری نشست شورای برنامه ریزی خدمات دانشجویی و رفاهی منطقه 7 دانشگاه های علوم پزشکی کشور در اصفهان 1402/05/15

نشست شورای برنامه ریزی خدمات دانشجویی و رفاهی منطقه 7 دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تاریخ  1402/05/15 و به میزبانی  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.
در طی این نشست مدیران دانشجویی و روسای اداراه های رفاه ، امور خوابگاهه ها و اداره تغذیه دانشگاه های اصفهان ، یزد،شهرکرد و کاشان حضور داشته و با طرح مباحث مختلف در حوزه مدیریت دانشجویی به چالش ها و موانع موجود در خدمت رسانی به دانشجویان پرداخته و به بیان نکات و تجربیات خود در این زمینه پرداختند.