رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه کمیته فرهنگی قرارگاه تعالی سلامت و جوانی جمعیت دانشگاه 1402/12/19

در راستای سیاست های کلی جمعیت و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، جلسه کمیته تخصصی فرهنگی جوانی جمعیت شنبه 19اسفند ماه در سالن جلسات فیروزه معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار شد

این جلسه با حضور مشاور اجرائی معاون فرهنگی دانشجویی ،مدیر دانشجویی ،مدیرتربیت بدنی سایراعضاء کمیته برگزار شد.

در ابتدای این جلسه گزارش اقدامات صورت گرفته از جمله تلاش های صورت گرفته جهت خرید خوابگاه متاهلی،دوره های آموزشی و کارگاه های برگزارشده با موضوع جوانی جمعیت ، ازدواج و ...جهت دانشجویان درماه های بهمن و اسفند توسط دبیرکمیته و اعضاء ارائه شد.

بررسی مصوبات جلسه پیشین کمیته فرهنگی جوانی جمعیت، گزارش برخی از فعالیتهای انجام شده در راستای قانون جوانی جمیت و بررسی مصوبات در دست پیگیری، دستور کار این جلسه بود.

در این جلسه، مقرر شد همه واحدها مصوبات جلسه را در راستای بهبود اهداف کمیته فرهنگی جوانی جمعیت بصورت منظم و ماهانه پیگیری نموده  و در راستای تحقق این مهم ، مشارکت دانشجویان بیش از پیش مورداهتمام قرار گیرد.