رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه وبینار مدیران حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی با مسئولین محترم دانشجویی وزارتخانه جهت بررسی برنامه های بزرگداشت هفته خوابگاههای دانشجویی

 در تاریخ شنبه 23 اردیبهشت جلسه وبینار مدیران حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی با مسئولین محترم دانشجویی وزارت بهداشت و درمان و آموزش علوم پزشکی جهت بررسی برنامه های بزرگداشت هفته خوابگاههای دانشجویی برگزار گردید.

هفته گرامیداشت خوابگاههای دانشجویی از تاریخ 30 اردیبهشت لغایت 5 خرداد 1402 برگزار میگردد.