رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه معارفه اعضای شوراهای صنفی دانشکده ها و خوابگاههای دانشجویی با حضور ریاست محترم دانشگاه فروردین 1402

در تاریخ دوشنبه  1402/01/21 جلسه معارفه اعضای منتخب شورای صنفی دانشجویان دانشکده ها و خوابگاههای دانشجویی با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب دکتر شیرانی ، جناب حجت الاسلام خوشنویس زاده مسئول محترم نهاد نمایندگی ، جناب دکتر کرباسی معاون محترم دانشجویی فرهنگی ، مدیران حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی ، معاونین محترم دانشجویی فرهنگی دانشکده ها و مسئولین محترم خوابگاهها در سالن اندیشه حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار گردید.

در این جلسه آقای مهندس شفیع زادگان مدیر دانشجویی ، جناب دکتر کرباسی معاون دانشجویی فرهنگی ، جت الاسلام خوشنویس زاده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و جناب دکتر شیرانی با دانشجویان منتخب  و در خصوص نحوه تعامل و همکاری شوراهای صنفی ایراد سخن فرمودند .

در پایان نماز جماعت مغرب و عشا به امامت حجت الاسلام خوشنویس زاده در مسجد امام خمینی دانشگاه برگزار و دانشجویان با ضیافت افطار پذیرایی شدند.