رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه دبیران شورای صنفی دانشجویان خوابگاه ها و دانشکده ها یکشنبه 1402/04/18

در تاریخ یکشنبه 18 تیرماه 1402 جلسه دبیران محترم شوراهای صنفی دانشجویان خوابگاه ها و دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور معاون محترم دانشجویی فرهنگی دانشگاه جناب دکتر کرباسی به همراه مدیر دانشجویی ، مدیر فرهنگی ، مدیر تربیت بدنی رئیس مرکز راهنمایی و مشاوره دانشجویان ، مسئول شورای انضباطی و سایر مدیران مرتبط با امور صنفی دانشجویان در محل سالن فیروزه برگزار گردید.

در طی این جلسه جناب آقای دکتر کرباسی ضمن اشاره به  اقدامات صورت گرفته و موضوعات مرتبط با امور صنفی دانشجویان ، از زحمات اعضای محترم شورای صنفی در خصوص پیگیری امورات صنفی دانشجویان تقدیر  و تشکر بعمل آوردند.

در ادامه دبیران محترم شوراهای صنفی پیرامون موضوعات مختلف از جمله : امور نقلیه و تردد دانشجویان ، امور مشاوره دانشجویان در خوابگا ها ، مسائل انضباطی ، امور اسکان و همچنین تغذیه به بایان مشکلات و نقطه نظرهای خود پرداختند.