رفتن به محتوای اصلی
x

اولین جلسه هماهنگی انجمن های ورزش قهرمانی و همگانی

آقای جوادیان مدیریت تربیت بدنی  در جلسه تشکیل انجمن بیان فرمودند ایجاد انگیزه و جذب دانشجویان به امر ورزش و ترغیب آنان به حفظ سلامت جسمی و تندرستی، غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان و افزایش روحیه نشاط و شادابی بافعالیت‌های ورزشی به ویژه ورزش همگانی، ایجاد زمینه مناسب برای کشف وپرورش رشد استعداد های دانشجویان از اهداف تشکیل انجمن های ورزش دانشجویی است.در راستای فعالیت‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها، وزارت بهداشت از دانشگاه‌ها خواست انجمن‌های ورزشی دانشجویان را تشکیل دهند.

از همین جهت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای پر کردن اوقات فراغت دانشجویان، ایجاد مسئولیت‌پذیری در فضای ورزش و مشارکت آن‌ها برای برنامه‌ریزی این فعالیت‌ها انتخابات انجمن ورزش‌های دانشجویی را انجام داد

امیدواریم دانشجویان علاقمند که مشارکت بیشتری دراجرای فعالیت‌های ورزشی دارند درراستای توسعه فعالیت ‌های ورزش قهرمانی و همگانی قدم‌های خوبی بردارند

واگذاری بخشی از مسئولیت‌ها در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های ورزشی، افزایش انگیزه دانشجویان، کمک به  حفظ تندرستی و بهداشت جسمانی و افزایش رشته‌های ورزشی فعال در دانشگاه از جمله اهداف تشکیل انجمن ‌های ورزشی است.