رفتن به محتوای اصلی
x

انجام فرایند ثبت نام و اسکان دانشجویان در خوابگاههای دانشجویی تا قبل از شروع ترم تحصیلی جدید 1403-1402 صورت خواهد پذیرفت

آقای مهندس شفیع زادگان در گفتگو با مفدا با بیان اینکه فرایند ثبت نام از دانشجویان متقاضی خوابگاه در سال تحصیلی 1403-1402 از تاریخ 17 خرداد لغایت 31 خرداد از طریق  سایت : portal.srd.ir صندوق رفاه دانشجویان صورت پذیرفت ، اشاره نمودند که تمام تلاش مدیریت دانشجویی بر پاسخگویی و اسکان تمامی متقاضیان در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه بوده و فرم ثبت نام دانشجویان حائژ شرایط  بر اساس اولویت بندی اسکان ، مورد تایید واقع گردیده و لیست آنان تحویل مسئولین خوابگاه مربوطه گردیده است.

ایشان در خصوص افرادی که تقاضای آنان مورد  تایید واقع نشده ، عنوان نمودند که فرم آنان در کمیته اسکان مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه دانشجو سنواتی نبوده و همچنین در خصوص تخلفات صورت گرفته دارای پرونده دردست بررسی و حکم انضباطی نبوده و مطابق آیین نامه مانع اسکان آنان در خوابگاه نباشد ، خوابگاه تعلق خواهد گرفت و جهت تکمیل فرایند و معرفی به خوابگاه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

ایشان همچنین بیان نموده که با تاکیدات معاون محترم دانشجویی فرهنگی جناب دکتر کرباسی مبنی بر  تسریع در رسیدگی و مساعدت لازم ، دانشجویان عزیزدر این خصوص نگران نباشند و تا قبل از شروع ترم جدید بر اساس اولویت اسکان آنان مشخص خواهد شد.

مدیر دانشجویی در خصوص اسکان دانشجویان جدید الاورود اعلام نموده که برنامه ریزی لازم در اداره امور خوابگاهها جهت اسکان دانشجویان روزانه حائز شرایط صورت پذیرفته و در خصوص دانشجویان پردیس هم با توجه به امکانات و ظرفیت موجود پاسخگوی این عزیزان خواهیم بود.

اقای مهندس شفیع زادگان با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در خصوص تعمیر و آماده سازی خوابگاه ها جهت شروع سال تحصیلی جدید ، اشاره نموده که در فرصت کم تابستان ، تمام توان مجموعه در رفع نواقص و مشکلات خوابگاه ها متمرکز شده و انشااله با توجه به بضاعت مالی و تعیین اولویت ها ،  بتوانیم بهترین عملکرد را از خود به نمایش بگذاریم.