رفتن به محتوای اصلی
x

انتخابات شوراهای صنفی دانشجویی خوابگاهها ، دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی در اول اسفند ماه 1401 و بصورت مجازی برگزار میگردد.

آقای مهندس شفیع زادگان دبیر کمیته اجرایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1401 اعلام نمود :

حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی در حال آماده سازی مراحل و مقدمات برگزاری انتخابات شوراهای صنفی دانشجویان خوابگاهها ، دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی بوده و به یاری خدا این انتخابات با مشارکت دانشجویان در اول اسفند ماه سال 1401 بصورت مجازی و بر اساس آیین نامه شوراهای صنفی برگزار خواهد شد.

همچنین ثبت نام داوطلبین عضویت در شورای صنفی دانشجویان از تاریخ 24 دیماه و از طریق سایت معاونت دانشجویی فرهنگی صورت خواهد گرفت.

شوراهای صنفی دانشجویی به منظور ایجاد بستر مناسب برای تقویت زمینه های مشارکت، همفکری، تصمیم سازی، برنامه ریزی و همکاری دانشجویان در امور صنفی و حفظ و پیگیری حقوق و حریم دانشجویی، براساس مفاد آئین نامه شورای صنفی دانشجویی دانشگاه های کشور (ابلاغی از سوی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ) تشکیل می گردد. این شوراها پیگیر مجموعه ای از امور مرتبط با دانشجویان در محدوده فضاهای دانشگاهی مطابق مفاد آئین نامه و شیوه نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویی دانشگاه های کشور می باشد.