رفتن به محتوای اصلی
x

آغاز تخریب و نوسازی خوابگاه دانشجویی شهید ردانی پور ( اسفند 1401 )

در تاریخ 1401/12/07  عملیات تخریب خوابگاه دانشجویی شهید ردانی پور دانشگاه علوم پزشگی اصفهان واقع در مجموعه خوابگاههای دانشگاه آغاز گردید.