رفتن به محتوای اصلی
x

شرح وظایف

رییس اداره تغذیه: آقای علیرضا صفدریان

 

شرح وظایف:

 • نظارت بر حسن اجرای وظایف کلیه بخش های زیر مجموعه اداره تغذیه از جمله واحد اتوماسیون تغذیه، واحد بهداشت، انبار تغذیه، ناظران، آشپزخانه و سیستم طبخ غذا
 • نظارت بر حسن اجرای قرارداد منعقد شده با شرکت پیمانکاری مربوطه
 • تهیه آنالیز و گرم بندی مواد غذایی و ارائه به مدیریت دانشجویی جهت مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا
 • تعامل با واحد تدارکات جهت تهیه مواد غذایی مورد نیاز جهت طبخ غذا
 • برگزاری جلسات و  انجام هماهنگی لازم  با مسئولین و نمایندگان واحدهای مختلف جهت انجام مراسم ها و همایش های مورد درخواست
 • هماهنگی با مدیریت محترم دانشجویی و بر اساس شرایط تهیه مواد اولیه  به منظور تنظیم برنامه غذایی ماهیانه
 • پیگیری تعمیرات و خرید تجهیزات مورد نیاز
 • ارائه راهکارها، انتقال تجارب و آموزش کارکنان زیر مجموعه در راستای انجام وظایف محوله
 • پیگیری نصب، تعمیر و نگهداری دستگاههای رزرو، تحویل و افزایش اعتبار
 • انجام هماهنگی های لازم با عوامل اجرایی شرکت طرف قرارداد ( سرآشپز ، آشپزها و خدمه ) ( به منظور رفع مشکلات موجود ، جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی و ارتقاء سطح کیفی طبخ و توزیع غذا و اصلاح روش های طبخ)
 • ایجاد هماهنگی درون بخشی و برون بخشی جهت اجرای مناسب برنامه های اداره تغذیه
 • بررسی مشکلات و پاسخگویی مناسب به شکایات، ارباب رجوع، مراجع ذی ربط و ...
 • نظارت بر تهیه آمار و ارائه گزارشات و تائید نهایی جهت ارائه به مراجع مربوطه 
 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد مربوطه
 • مطالعه، بررسی و تحلیل بخشنامه ها و قوانین و مقررات اداری
 • هماهنگی و شرکت در جلسات و کمیته ها
 • انجام سایر امور محوله طبق حیطه شغلی و قوانین ومقررات مربوطه
 •  

 

 

کارشناس تغذیه: خانم مریم عارف

 

شرح وظایف:

 • نظارت بر فرآیند مدیریت خدمات غذایی دانشگاه (شامل خرید مواد غذایی، کیفیت مواد غذایی، انبارسازی، آماده سازی، طبخ، نگهداری و توزیع غذا ...)
 • نظارت و پایش باقیمانده مواد غذایی و ضایعات و کنترل هزینه های ناشی از آن
 • نمونه برداری تصادفی از مواد غذایی و ارسال آن به آزمایشگاه مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه جهت تائید قابلیت مصرف آن
 • تهیه ، تنظیم و تغییر برنامه غذایی ماهیانه جهت افزایش میزان رضایت مندی دانشجویان
 • مطالعه و بررسی برنامه غذایی دانشگاه های دیگر در جهت ایجاد تنوع در برنامه غذایی در راستای افزایش میزان رضایت مندی دانشجویان
 • تهیه و تنظیم فرم نظر سنجي از دانشجويان در مورد كيفيت غذا جهت برنامه ريزي هرچه بهتر و اقدام در راستای بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت خدمات
 • رسيدگي به انتقادات و پيشنهادات دانشجويان در مورد تغذيه
 • همکاری با مسئول بخش تغذیه در برگزاری جلسات کمیته تغذیه ، طرح و بررسی مشکلات موجود
 • همکاری و هماهنگی با مسئول بخش تغذیه در انجام تحقیقات کاربردی جهت ارتقاء کیفیت خدمات غذایی
 • همکاری و هماهنگی با کارشناس بهداشت محیط مرکز طبخ غذا برای نظارت بر وضعیت بهداشت و سلامت کارکنان بخش تغذیه و ارتقاء کیفیت خدمات غذایی
 • برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزش تغذیه برای پرسنل دانشگاه با هماهنگی کارشناس تغذیه معاونت درمان
 • برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزش بهداشت و تغذیه برای پرسنل واحد خدمات غذایی با همکاری کارشناس بهداشت محیط
 • انجام امور محوله از طرف مافوق و ارائه گزارش
 • گذراندن دوره های آموزشی منظم و ادواری مرتبط با حیطه کاری

 

مسئول واحد اتوماسیون تغذیه: آقای مهدی حقیقتی

 

شرح وظایف:

 • تهیه آمار روزانه غذای رزرو شده و تحویل به امور اداری اداره تغذیه
 • حضور به موقع و پاسخگویی مطلوب در راستای پیشگیری از مشکلات احتمالی و اتلاف وقت
 • تدوین برنامه نرم افزاری اتوماسیون شامل؛ تنظیمات عمومی، قیمت غذا، سلف ها و گروههای مختلف خوابگاهی و غیر خوابگاهی
 • تعویض و یا رفع مشکل کارت های قدیمی و فعال نمودن آنها در سامانه مورد عمل0
 • صدور کارت تغذیه برای دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی متقاضی دریافت کارت تغذیه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه
 • درخواست و پیگیری خرید کارت تغذیه در شروع هر ترم و سایر مواقع بر حسب نیاز و ضرورت
 • انجام تسویه حساب با دانشجویان فارغ التحصیل
 • هماهنگی و پیگیری انجام تغییرات مورد نیاز در برنامه نرم افزاری اتوماسیون به منظور دسترسی سریع و آسان دانشجویان و پرسنل  به امکانات مختلف برنامه
 • کنترل و بررسی ارتباط دستگاههای تحویل غذا در سلف ها با  نرم افزار مربوطه و رفع مشکلات، قبل از شروع زمان توزیع غذا در هر وعده غذا
 • بررسی و کنترل انتقال اطلاعات مربوط به دستگاههای تحویل غذا قبل از شروع هر وعده غذایی
 • به روز رسانی فایل نرم افزاری در دستگاههای تحویل غذا به منظور انجام تغییرات لازم
 • تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات سامانه مورد عمل و نگهداری و انتقال در محلی غیر از نرم افزار مربوطه
 • حذف یا اضافه کردن دستگاه تحویل غذا در محل های توزیع غذای قدیم یا جدید و برقراری ارتباطات  دستگاههای نصب شده با نرم افزار مورد عمل
 • انجام هماهنگی های لازم به منظور به روز رسانی لینک دانلود نرم افزار اتوماسیون تغذیه
 • کنترل و بررسی عملکرد صحیح سامانه افزایش اعتبار و رزرو اینترنتی در ابتدای هر روز
 • انجام تنظیمات  قسمت نظرسنجی در  سامانه تغذیه  جهت ارائه نظرات برای دانشجویان و کارمندان در راستای ارتقای خدمات و بهبود کیفیت غذا.
 • ارسال دستگاههای خراب  و دریافت دستگاههای معیوب به شرکت پیمانکار جهت تعمیرات
 • تهیه و ارائه گزارشات مالی مورد  درخواست حسابداری حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی
 • انجام سایر امور محوله طبق حیطه شغلی و قوانین ومقررات مربوطه

 

 

کارشناس اتوماسیون تغذیه: آقای بهزاد گلکار

 

شرح وظایف:

 • تهیه آمار روزانه غذای رزرو شده و تحویل به امور اداری اداره تغذیه
 • حضور به موقع و پاسخگویی مطلوب در راستای پیشگیری از مشکلات احتمالی و اتلاف وقت
 • تدوین برنامه نرم افزاری اتوماسیون شامل؛ تنظیمات عمومی، قیمت غذا، سلف ها و گروههای مختلف خوابگاهی و غیر خوابگاهی
 • تعویض و یا رفع مشکل کارت های قدیمی و فعال نمودن آنها در سامانه مورد عمل0
 • صدور کارت تغذیه برای دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی متقاضی دریافت کارت تغذیه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه
 • درخواست و پیگیری خرید کارت تغذیه در شروع هر ترم و سایر مواقع بر حسب نیاز و ضرورت
 • انجام تسویه حساب با دانشجویان فارغ التحصیل
 • هماهنگی و پیگیری انجام تغییرات مورد نیاز در برنامه نرم افزاری اتوماسیون به منظور دسترسی سریع و آسان دانشجویان و پرسنل  به امکانات مختلف برنامه
 • کنترل و بررسی ارتباط دستگاههای تحویل غذا در سلف ها با  نرم افزار مربوطه و رفع مشکلات، قبل از شروع زمان توزیع غذا در هر وعده غذا
 • بررسی و کنترل انتقال اطلاعات مربوط به دستگاههای تحویل غذا قبل از شروع هر وعده غذایی
 • به روز رسانی فایل نرم افزاری در دستگاههای تحویل غذا به منظور انجام تغییرات لازم
 • تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات سامانه مورد عمل و نگهداری و انتقال در محلی غیر از نرم افزار مربوطه
 • حذف یا اضافه کردن دستگاه تحویل غذا در محل های توزیع غذای قدیم یا جدید و برقراری ارتباطات  دستگاههای نصب شده با نرم افزار مورد عمل
 • انجام هماهنگی های لازم به منظور به روز رسانی لینک دانلود نرم افزار اتوماسیون تغذیه
 • کنترل و بررسی عملکرد صحیح سامانه افزایش اعتبار و رزرو اینترنتی در ابتدای هر روز
 • انجام تنظیمات  قسمت نظرسنجی در  سامانه تغذیه  جهت ارائه نظرات برای دانشجویان و کارمندان در راستای ارتقای خدمات و بهبود کیفیت غذا.
 • ارسال دستگاههای خراب  و دریافت دستگاههای معیوب به شرکت پیمانکار جهت تعمیرات
 • تهیه و ارائه گزارشات مالی مورد  درخواست حسابداری حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی
 • انجام سایر امور محوله طبق حیطه شغلی و قوانین ومقررات مربوطه

 

ناظرین آشپزخانه: آقایان سید حسین حسینی

 

شرح وظایف:

 

 • کنترل کیفیت مواد اولیه مصرفی جهت طبخ غذا در آشپزخانه از نظر داشتن علامت استاندارد، تاریخ تولید، انقضاء و کنترل علایم ظاهری محصول از نظر رنگ، طعم و ...
 • نظارت بر کلیه مراحل آماده سازی مواد اولیه و طبخ غذا از حیث رعایت بهداشت و مسائل کیفی
 • نظارت بر نحوه توزیع غذا
 • نظارت بر بهداشت فردی کلیه کارکنان و کارت بهداشت
 • نظارت بر بهداشت محیط آشپزخانه و سلف سرویس ها و تجهیزات پخت
 • ارائه گزارش به رییس اداره تغذیه
 • کنترل سردخانه ها از نظر بهداشتی، مواد موجود در سردخانه، دما و ...