رفتن به محتوای اصلی
x

ارتباط با اداره تغذیه

   ارتباط با اداره تغذیه           

 

صفدریان

سرپرست اداره تغذیه: آقای علیرضا صفدریان

تلفن تماس: 37923955-031

 

 

 

aref

کارشناس تغذیه : خانم مریم عارف

تلفن تماس: 37923957

غلامیان

کارشناس تغذیه : خانم نسرین غلامیان

تلفن تماس: 37925527

haghighati

آقای مهدی حقیقتی: مسوول واحد اتوماسیون تغذیه

تلفن تماس: 37923953-031

تلفن داخلی: 3953

گلکار

آقای بهزاد گلکار: مسوول واحد اتوماسیون تغذیه

تلفن تماس: 37923954-031

تلفن داخلی: 3954

honarjoo

مهدی هنرجو :مسوول انبار

تلفن تماس:4608

 

 

hoseini

آقای سید حسین حسینی: ناظر رستوران خلیج فارس

تلفن تماس: 37925527-031

تلفن داخلی: 5527

 

 

farhadi

آقای سیف الله فرهادی: پرسنل نگهبانی

تلفن تماس: 37923108-031

تلفن داخلی: 3108

سیدحسینی

آقای سید جواد حسینی: پرسنل نگهبانی

تلفن تماس: 37923108-031

تلفن داخلی: 3108