رفتن به محتوای اصلی
x

یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران ( ثبت نام تمدید شد )

به گزارش مفدا اصفهان، به اطلاعیه کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می رساند (یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران) به همت سازمان جهاد دانشگاهی تهران و با هدف تقدیر از گروه های دانشجویی یا دانشجویان که براساس مصادیق فداکاری (مطابق شیوه نامه پیوست) در عرصه های خدمات داوطلبانه امدادی و خیرخواهانه مشارکت فعال داشته اند برگزار می گردد.

 متقاضیان می بایست مدارک و مستندات خودرا در قالب فرم های پیوست، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه  15 آبان ماه به مسئول مربوطه، آقای دست پاک (اداره فوق برنامه) واقع در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی طبقه دوم سلف مرکزی اتاق 32 با شماره تماس 37924572 تحویل دهند. ضمنا به مدارکی که پس از تاریخ مقرر به دبیرخانه ارسال گردد هیچگونه ترتیب اثر داده نمی شود. لازم به ذکر است در جشنواره تندیس فداکاری سال گذشته آقایان دکتر مصطفی سید میر رمضانی مقطع تخصصی و دکتر رسول ظهور سلیمانی از مقطع دکترای حرفه ای دانشجویان این دانشگاه توانستند عنوان برترین دانشجویان فداکار دانشگاه را در کشور از آن خود کنند.

برای دریافت فرم اطلاعات گروه دانشجویی یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران -1400، اینجا را کلید کنید.

برای دریافت فرم اطلاعات دانشجویان فداکار یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران-1400، اینجا را کلید کنید.

برای دریافت فراخوان یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران-1400، اینجا را کلید کنید.