رفتن به محتوای اصلی
x

واحدها

مشاور اجرایی

آقای دکتر حسین اسماعیلیان

مشاور اجرایی

تلفن تماس:37924501

مدیریت دانشجویی

مهندس حسین شفیعی زادگان

مدیر دانشجویی

نشانی:معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس پست الکترونیک:

تلفن تماس:۳۷۹۲۴۵۰۱

 

 

 

مدیریت فرهنگی


دکتر اصغر احتشامی

- مدیر فرهنگی

تلفن تماس؛

03137924570 – 09131101875

 

اهداف :

  1. افزایش مشارکت و فعالیت دانشجویان در برنامه های فرهنگی ، تفریحی، علمی
  2. ایجاد بستر مناسب جهت رشد شکوفایی در خلاقیت های دانشجویان
  3. بهره گیری از توانمندی های فردی و گروهی دانشجویان
  4. ایجاد روحیه فرهنگی و کارآفرینی در بین دانشجویان
  5. توسعه و ترویج فعالیت های فرهنگی با استفاده از حداکثری فضاهای حوزه سلامت

مدیریت تربیت بدنی

آقای مهدی جوادیان

مدیر تربیت بدنی

نشانی:مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تلفن تماس: 37923313

اداره مشاوره و سلامت روان

آقای  فرهاد صبوری

دانش آموخته دکترای تخصصی مشاوره

سرپرست مرکزراهنمایی و مشاوره

نشانی : مرکز راهنمایی و مشاوره دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تلفن تماس:37924585

شورای انضباطی

آقای محمدعلی براتی

دبیر شورای انضباطی

تلفن تماس:۳۷۹۲۴۵۹۱

شرح وظایف:

 • نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات بركليه امور اجرائي شورای انضباطي
 • تقسيم كار به اعضاء شورا بر حسب وظايف مربوطه
 • ملاحظه كليه استعلامها از دستگاههاي دولتي و پاسخ به آنها
 • ملاحظـه كليه شكايات يا گزارشـات واصله در خصـوص دانشجـويان و صدور دستور ثبت دبيرخانه و ارجاع به کارشناسان در جهت كشف واقع
 • دریافت و بررسی پرونده و ارجاع آن به کارشناسان
 • صدور دستور بر دعوت از دانشجويان خاطي جهت تحقيقات و مصاحبه و اخذ دفاع
 • استماع دفاعیات و توضیحات دانشجویان
 • دستور طرح پرونده و مستندات در شورای کمیته انضباطی جهت تصمیم گیری
 • تشكيل جلسات و برگزاری کارگاه های آموزشی  در قالب سخنراني و توجيه مقررات انضباطي برای کارمندان دانشکده ها و خوابگاه ها
 • ارتباط موثر با شورای مرکزی انضباطی
 • برنامه ریزی عملیاتی شورای انضباطی دانشجویان
 • انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

 

مرکز بهداشت دانشجویان

 

دکترحمیده پاپی نمدی
سرپرست مرکز بهداشت دانشجویان
تلفن تماس:36756741

امور اداری و عمومی

اسماعیلی

آقای حسین اسماعیلی

مسئول امور اداری و عمومی

تلفن تماس:37924519-37924600