رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید دکتر عباس شیراوژن ، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از خوابگاه دانشجویی شهید خرازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 در تاریخ پنجشنبه 21 مهر ماه جناب آقای دکتر عباس شیراوژن ، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از خوابگاه دانشجویی شهید خرازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بازدید بعمل آوردند.

در طی این بازدید که معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه جناب آقای دکتر کرباسی ، معاون اجرایی معاونت جناب دکتر اسماعیلیان ، مدیر دانشجویی جناب مهندس شفیع زادگان ، مدیر فرهنگی جناب دکتر احتشامی و مدیر تربیت بدنی جناب جوادیان ایشان را همراهی می نمودند ، جناب دکتر شیراوژن ضمن بررسی امکانات خوابگاهی دانشجویان و حضور سرزده در اتاق دانشجویان و همچنین کتابخانه خوابگاه ، ضمن گفتگوی رودررو با دانشجویان در جریان نقطه نظرات دانشجویان ساکن در این خوابگاه قرار گرفتند.

همچنین در طی این دیدار و بازدید جناب آقای  دکتر کرباسی ضمن عنایت به اسناد بالادستی و سیاستهای دانشگاه در خصوص توسعه ، بهینه سازی وضعیت خوابگاهها و بهبود کیفیت زندگی در خوابگاه های دانشجویی ، به برنامه دانشگاه در خصوص تخریب خوابگاه قدیمی و فرسوده شهید ردانی پور و ساخت خوابگاه جدید دانشجویی با ظرفیت 500 دانشجوی و در 5 طبقه اشاره نموده و اقدامات صورت گرفته و انجام توافقات با شهرداری و دفتر فنی دانشگاه و تهیه نقشه خوابگاه را تشریح نمودند.