رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید ارزیابان اعتبار بخشی برنامه پزشکی عمومی از امکانات رفاهی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در تاریخ پنجشنبه 21 مهر 1401 کارشناسان و ارزیابان اعتبار بخشی برنامه پزشکی عمومی از امکانات رفاهی دانشجویی دانشگاه  علوم پزشکی اصفهان بازدید بعمل آوردند.

در طی این بازدید ارزیابان وزارتخانه ضمن مشاهده  محل سلف مرکزی دانشجویان و سلف خلیج فارس از مراحل طبخ ، نگهداری مواد اولیه و همچنین نحوه توزیع غذای دانشجویان در سالن غذاخوری بازدید  بعمل آورده و در جریان طبخ صنعتی و مکانیزه دانشگاه قرارگرفتند.

در ادامه ارزیابان از امکانات ورزشی دانشگاه شامل مجموعه ورزشی شهید موحدی ، استخر 9 دی ، زمین های چمن طبیعی و چمن مصنوعی ، سالن تیراندازی و سایر امکانات ورزشی دانشگاه بازدید بعمل آوردند.

همچنین رزیابان از مجموعه خوابگاهی دانشجویان شامل خوابگاه دخترانه میلاد ، کرمامی 1 و کرمانی 2 و همچنین خوابگاه پسران شهید خرازی بازدید بعمل آورده و در جریان نحوه اسکان و امکانات خوابگاهی دانشجویان قرار گرفتند