رفتن به محتوای اصلی
x

اجرای پروژه ملی "سیمای زندگی دانشجویان"

 اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان برگزار می کند؛  اجرای پروژه ملی: مقیاس خودسنجی وضعیت روانشناختی ویژه دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور با عنوان "سیمای زندگی دانشجویان"  دانشجوی عزیز:  جهت تکمیل پرسش نامه مربوطه به لینک زیر مراجعه نمائید.  https://ccsm.behdasht.gov.ir/lifeStyle_h_risk_behav

دراین پروژه مقیاس خودسنجی وضعیت روانشناختی ویژه دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.