مرکز راهنمایی و مشاوره

در دين مبين اسلام اهميت راهنمايي و مشاوره در تمام دوران زندگي به خصوص در دوره نوجواني و جواني بر همگان واضح و آشكار است .هدف از تأسيس مركز راهنمايي و مشاوره در دانشگاه علوم پزشكي را مي توان به طور كلي ارائه خدمات بيشتر اطلاع رساني و كمك به دانشجويان و كاركنان اين دانشگاه در زمينه هاي مختلف : اجتماعي ،خانوادگي ، عاطفي ، روحيرواني ، تحصيلي ، ازدواج ، شخصيتي ، تربيتي و ... دانست .در ارتباط مشاوره اي كه در مصاحبه با مراجع ايجاد مي شود ، مشاور مي كوشد به مراجع كمك كند تا او هر چه بيشتر خود را بشناسد و همچنين بتواند با كسب بينش واقعي در برخورد با مشكلات حال و آينده اش تصميم گيرنده موفقي باشد.

 

 آشنای با مرکز مشاوره

 برنامه هفتگي مركز مشاوره

 بروشور والدین و فرزند دانشجو

بروشور خشم و عصبانیت
بروشور همزیستی ایده آل در خوابگاه دانشجویان

آشنایی با کارکنان مرکز مشاوره

 پیامهای بهداشتی روانی

گزارش عملکرد آبان ماه ۹۶