اخبار مشاوره

برگزاری کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر توسط اداره مشاوره و سلامت روان

جلسه کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر توسط اداره مشاوره و سلامت روان، روز چهارشنبه مورخ ۱۰ مهرماه ۹۸ برگزار شد.

برگزاری اولین جلسه از کارگاه ازدواج با عنوان"خواستگاری ،جلسه آشنایی یا مجادله؟!" توسط دفتر مشاوره دانشکده پرستاری و مامایی

اولین جلسه از کارگاه ازدواج با عنوان"خواستگاری ،جلسه آشنایی یا مجادله؟!" توسط دفتر مشاوره دانشکده پرستاری و مامایی در سالن معرفت این دانشکده، روز دوشنبه مورخ ۱۵ مهرماه۹۸ برگزار گردید.

شرکت در جلسه آیین استقبال و معرفی دانشجویان جدیدالورود دانشکده توان بخشی

آیین استقبال و معرفی دانشجویان جدیدالورود دانشکده توان بخشی توسط دفتر مشاوره و سلامت روان روز چهارشنبه مورخ ۱۰ مهرماه ۹۸ برگزار گردید.

نشست هم اندیشی کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان با معاون دانشجویی فرهنگی برگزارشد.

به گزارش مفدا اصفهان در این نشست ابتدا "دکتر پژمان عقدک" سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان گزارش مبسوطی از فعالیت های این اداره در سال ۹۸ ارائه نمود. وی اصلاح ساختارهای معیوب به خصوص ساختار کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر را از مهمترین اقدامات این حوزه بیان کرد. دکتر عقدک با اشاره به محدویت های نیروی انسانی و فضای فیزیکی این اداره ابراز امیدواری کرد با تامین مناسب این دو مورد عملکرد این اداره بیش از پیش در جهت بهبود و تعالی حرکت کند.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره