اخبار مشاوره

جلسه هماهنگی و تبادل نظر معاون دانشجویی با سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره

جلسه هماهنگی و تبادل نظر معاون دانشجویی با سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره پیرامون آئین نامه های تخصصی این اداره روز دوشنبه مورخ ۳۰ اردیبهشت ماه۹۸ برگزار گردید.

دوازدهمین نشست تخصصی "درمان روان پویشی کوتاه مدت" ویژه کارشناسان و مشاوران اداره مشاوره و سلامت روان

دوازدهمین نشست تخصصی "درمان روان پویشی کوتاه مدت" ویژه کارشناسان و مشاوران اداره مشاوره و سلامت روان، روز سه شنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت۹۸ برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره