اخبار مشاوره

بازدید سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان از دفتر مشاوره خوابگاه کوثر

سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان روز چهارشنبه مورخ ۲۹ خرداد۹۸ از دفتر مشاوره خوابگاه کوثر بازدید نمود.

برگزاری جلسه کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر روانی

جلسه کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر، روز یکشنبه مورخ ۹۸/۴/۲ در اداره مشاوره برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره