اخبار مشاوره

برگزاری جلسه دوم کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه»

برگزاری جلسه دوم کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه» در روز یکشنبه نهم اردیبهشت در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی  برگزار گردید

جلسه شورای سیاستگذاری اداره مشاوره و سلامت روان

جلسه شورای سیاستگذاری اداره مشاوره و سلامت روان در روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت برگزار گردید.

جلسه اساتید مشاور دانشکده دندانپزشکی

جلسه اساتید مشاور دانشکده دندانپزشکی در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۲/۵ در محل دفتر سرپرست اساتید مشاور برگزار گردید.

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه»

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه» در روز سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه در دانشکده توان بخشی  برگزار گردید.

کارگاه ملاک های روابط سالم در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

کارگاه ملاک های روابط سالم در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی در روز دوشنبه سوم اردیبهشت با حضور آقای دکتر علیرضا ترکان برگزار گردید.

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه»

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه» در روز یکشنبه دوم اردیبهشت در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی  با حضور آقای دکتر علی بیک برگزار گردید.

کارگاه های «مهارت های پایه و ضروری مطالعه »

کارگاه های «مهارت های پایه و ضروری مطالعه » در کلیه دانشکده ها طبق زمان بندی از روز یکشنبه مورخ ۲۶فروردین ماه ۹۷ شروع گردیده و تا  روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۷ برگزار خواهد شد.

کارگاه تخصصی کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان

کارگاه تخصصی کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان در روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۹۷ در تالار هشت بهشت برگزار گردید.

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه»

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه» در روز شنبه مورخ ۱ اردیبهشت ماه ۹۷ در دانشکده پرستاری و مامایی  با حضور آقای دکتر علی بیک برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره