اخبار مشاوره

شرکت سرپرست و کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان در کارگروه کارشناسی شورای آموزشی

سرپرست و کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان روز یکشنبه مورخ ۳۰ تیر ۹۸ در جلسه کارگروه کارشناسی شورای آموزشی، شرکت نمودند.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره