اخبار مشاوره

جلسه تخصصی کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان با عنوان "درمان گام به گام افسردگی" برگزار گردید.

جلسه تخصصی کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان با عنوان "درمان گام به گام افسردگی" ، با حضور آقای دکتر نصیری در روز یکشنبه ۶ آبان ۹۷ برگزار گردید.

اجرای پرسشنامه ویژه دانشجویان جدیدالورود رشته فن آوری اطلاعات سلامت

پرسشنامه ویژه دانشجویان جدیدالورود رشته فن آوری اطلاعات سلامت در روز یکشنبه ۲۹ مهرماه ۹۷ برروی۲۱ نفر در کلاس شهید همت دانشکده مدیریت اجرا گردید.

اجرای پرسشنامه ویژه دانشجویان جدیدالورود رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پرسشنامه ویژه دانشجویان جدیدالورود در روز یکشنبه مورخ ۲۹ مهرماه ۹۷ برروی  ۱۸ نفر در کلاس شهید ردانی پور دانشکده مدیریت اجرا گردید.

اجرای پرسشنامه ویژه دانشجویان جدید الورود رشته کتابداری پزشکی

پرسشنامه ویژه دانشجویان جدیدالورود در روز یکشنبه ۲۹ مهرماه در کلاس شهید فراهانیان دانشکده مدیریت برروی  ۲۲ نفر برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان ایجاد علاقه و انگیزه در دانشجویان جدیدالورود رشته تغذیه

کارگاه آموزشی با عنوان ایجاد علاقه و انگیزه در دانشجویان جدیدالورود رشته تغذیه توسط دفتر مشاوره دانشکده بهداشت و تغذیه در روز یکشنبه ۱۵ مهر ۹۷ برگزار گردید.

برگزاری اولین جلسه کمیته ی پیشگیری از سوءمصرف مواد در خوابگاه و محیط های دانشجویی

اولین جلسه کمیته ی پیشگیری از سوءمصرف مواد در خوابگاه و محیط های دانشجویی در روز یکشنبه مورخ ۲۲ مهر ۹۷ در دفتر جلسات حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار گردید.

اجرای پرسشنامه ویژه دانشجویان جدیدالورود رشته مامایی

در روز یکشنبه مورخ ۱۵مهر ۹۷ این پرسشنامه ها بر روی ۲۸ نفر از دانشجویان رشته مامایی در کلاس شماره ۵ برگزار گردید.

 

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره