اخبار مشاوره

کارگاه آموزشی ویژه «همتایاران سلامت روان» توسط اداره مشاوره برگزار گردید.

کارگاه آموزشی ویژه «همتایاران سلامت روان» در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۲/۱۹ توسط اداره مشاوره با حضور آقای دکتر ابطحی و کلیه کارشناسان دفاتر مشاوره دانشکده ها در تالار شریعتی برگزار گردید.

کارگاه «فرمولهای شادکامی۲» در روز پنجشنبه ۹۷/۲/۲۰ توسط اداره مشاوره و سلامت روان در خوابگاه دکتر کرمانی و میلاد برگزار گردید.

به مناسبت هفته خوابگاه، کارگاه «فرمولهای شادکامی۲» در روز پنجشنبه ۹۷/۲/۲۰ در دفتر مشاوره خوابگاه دکتر کرمانی و میلاد با حضور سرکار خانم اسکندری (روان شناس بالینی خوابگاه) برگزار گردید.

جلسه هم اندیشی سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان با دبیر و کارشناس ستاد شاهد و ایثارگر و معاون مدیر امور آموزشی برگزار گردید.

جلسه هم اندیشی درخصوص مسایل و مشکلات دانشجویان ستاد شاهد و ایثارگر با حضور آقای دکتر فریدفر (سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان) ، آقای دکتر سهرابی (دبیر و کارشناس ستاد شاهد و ایثارگر)، آقای دکتر صادقی (معاون مدیر امور آموزشی)، خانمها: شریفیان و صالحی (کارشناسان اداره مشاوره) و آقای میرفندرسکی (کارشناس ستاد شاهد) در روز یک شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۳ در محل اداره مشاوره برگزار گردید.

جلسه سرپرست و کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان

جلسه سرپرست و کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان در روز دوشنبه ۹۷/۲/۱۷ برگزار گردید.

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه»

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه» در روز یکشنبه ۹۷/۲/۱۶ در دانشکده بهداشت و تغذیه برگزار گردید.

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه»

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه» در روز شنبه ۹۷/۲/۱۵ در دانشکده دندانپزشکی  برگزار گردید.

جلسه هم اندیشی و تبادل نظر سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان

جلسه هم اندیشی و تبادل نظر سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان با ریاست دانشکده پزشکی و پیراپزشکی در روز شنبه مورخ ۹۷/۲/۱۵ برگزار گردید.

کارگاه آموزشی «فرمولهای شادکامی»روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۱۰ در خوابگاه دکتر کرمانی و میلاد برگزار گردید.

کارگاه آموزشی «فرمولهای شادکامی» روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۱۰ در خوابگاه دکتر کرمانی و میلاد در محل دفتر راهنمایی و مشاوره با حضور سرکار خانم اسکندری روان شناس بالینی خوابگاه برگزار گردید.

برگزاری جلسه هم اندیشی و هماهنگی سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان

جلسه هم اندیشی و هماهنگی سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان با مسئولین دانشکده داروسازی در روز دوشنبه  مورخ ۹۷/۲/۱۰ برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره