اخبار مشاوره

برگزاری نشست تخصصی کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان با عنوان: "خودکاوی و خودشناسی"

نشست تخصصی کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان با عنوان: "خودکاوی و خودشناسی"، روز دوشنبه مورخ ۲۸ مرداد ۹۸ در تالار هشت بهشت برگزار گردید.

شرکت سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان در کمسیون پزشکی دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی

سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان در کمسیون پزشکی دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی، روز سه شنبه ۱۶ مرداد و یکشنبه ۲۰ مردادماه سال ۹۸ شرکت نمود.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره