اخبار مشاوره

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان راهبرد های یادگیری در دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان  راهبرد های یادگیری در دانشگاه توسط دفتر مشاوره و معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی و پیرا پزشکی در تاریخ  ۴ دی ماه برگزار گردید.

بازدید معاون دانشجویی فرهنگی از د فتر مشاوره دانشکده پرستاری و مامایی

معاون دانشجویی فرهنگی به همراه سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان از د فتر مشاوره دانشکده پرستاری و مامایی  در تاریخ ۲دیماه بازدید کرد.

کارگاه آموزشی با عنوان راهبرد های یادگیری

کارگاه آموزشی با عنوان راهبرد های یادگیری در دانشگاه توسط دفتر مشاوره و معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی و پیرا پزشکی روز سه شنبه ۳ دیماه ۹۸ برگزار گردید

برگزاری کارگاه ذهن آگاهی سه شنبه ۳ دیماه دانشکده مدیریت

در این کارگاه ابتدا تعریفی از ذهن آگاهی ارائه گردید و به اهمیت و ضرورت داشتن این موضوع در زندگی اشاره شد.

تشکیل جلسه هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی در دانشکده پزشکی

این جلسه در روز چهار شنبه ۲۷ آذر ماه ۹۸  در دفتر معاون آموزشی دانشکده پزشکی بر گزار گردید.

برگزاری نشست صمیمانه با دانشجویان جدیدالورود دانشکده فناوریهای نوین

نشست صمیمانه با دانشجویان جدیدالورود دانشکده فناوریهای نوین روز سه شنبه مورخ ۱۹ آذرماه ۹۸ توسط اداره مشاوره و سلامت برگزار گردید‌.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره