اخبار مشاوره

سومین جلسه از سلسه کارگاه های مهارتهای پیش ازازدواج با عنوان: «ملاک های علمی انتخاب همسر»

سومین جلسه از سلسه کارگاه های مهارتهای پیش ازازدواج با عنوان: «ملاک های علمی انتخاب همسر» درروز دوشنبه ۲۳ دی ماه در دانشکده دندانپزشکی برگزار گریدد

تشکیل جلسه هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

شرکت کارشناسان اداره مشاوره در جلسه هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی دوشنبه ۲۳ دی ماه

تشکیل کارگاه مهارتهای پیش از ازدواج با عنوان برقراری ارتباط سالم با جنس مخالف

دومین جلسه از سلسله کارگاههای مربوط به مهارتهای پیش از ازدواج با عنوان مهارتهای برقراری ارتباط با جنس مخالف ۱۶ دیماه در دانشکده دندانپزشکی برگزار گردید.

برگزاری جلسه ی کارگاه روابط بین فردی و آسیب های آن در دانشکده دارو سازی

دومین جلسه از سلسله کارگاه های روابط بین فردی و پیشگیری از آسیب های آن در تاریخ ۱۱ دی ماه ویژه پرسنل دانشگاه، در دانشکده داروسازی تشکیل گردید.

نشست سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره وسلامت روان با معاونت آموزشی و مدیرگروههای دانشکده پیرا پزشکی

نشست سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره وسلامت روان با معاونت آموزشی و مدیرگروههای دانشکده پیرا پزشکی در روز چهارشنبه مورخ ۱۱دی ماه ۹۸ برگزار گردید.

حضورکارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان در برنامه اجرائی ارزیابی خدمات آموزشی

حضورکارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان در برنامه اجرائی ارزیابی خدمات آموزشی در دانشکده فناوریهای نوین دوشنبه ۹ دیماه ۹۸

برگزاری سومین کارگاه ذهن آگاهی

برگزاری کارگاه ذهن آگاهی روز سه شنبه ۱۰ دی ماه در تالار پژوهشی دانشکده مدیریت

برگزاری کارگاه مهارتهای پیش از ازدواج با عنوان : "خودشناسی با ورود به عرصه ازدواج "

اولین جلسه از سلسله کارگاه های مربوط به مهارتهای پیش از ازدواج با عنوان : "خودشناسی با ورود به عرصه ازدواج " در تاریخ   ۹دی ماه  درسالن کنفرانس دانشکده دندانپزشکی تشکیل گردید  

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره