اخبار مشاوره

برگزاری جلسه کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر روانی

جلسه کمیته تعامل با دانشجویان دارای آسیب پذیر روانی با حضور اعضاء کمیته مذکور در روز چهارشنبه ۴ تیرماه ۹۹ در تالار شریعتی برگزار گردید.

برگزاری جلسه هسته پیشرفت تحصیلی دانشکده پزشکی

جلسه هسته پیشرفت تحصیلی دانشکده پزشکی در روز یکشنبه اول تیرماه ۹۹ در تالار هشت گوش برگزار گردید.

تشکیل جلسه سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان با پرسنل این اداره

در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه  برگزاری جلسه در ارتباط با برنامه ریزی خدمات اداره مشاوره جهت ورود دانشجویان در خرداد ماه به دانشگاه

برگزاری سومین جلسه ازکلاس آموزشی شفقت درمانی ۱۰ اسفند ماه ۹۸

کلاس آموزشی شفقت درمانی ویژه پرسنل اداره مشاوره وسلامت روان درتاریخ ۱۰ اسفند ماه در سالن جلسات معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار گردید.

برگزاری دومین جلسه ازکلاس آموزشی شفقت درمانی ۳ اسفند ماه ۹۸

کلاس آموزشی شفقت درمانی ویژه پرسنل اداره مشاوره وسلامت روان درتاریخ ۳ اسفند ماه در سالن اندیشه معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار گردید.

برگزاری کلاس آموزشی تحت عنوان شفقت درمانی ۲۶ بهمن

کلاس آموزشی شفقت درمانی ویژه پرسنل اداره مشاوره وسلامت روان  در تاریخ ۲۶ بهمن ماه در سالن جلسات معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار گردید.

تشکیل کارگاه مهارتهای اصولی مطالعه ویژه دانشجویان جدیدالورود مهرماه ۹۸

کارگاه مهارتهای اصولی مطالعه ،ویژه دانشجویان جدیدالورود رشته دندانپزشکی در تاریخ ۲۶ بهمن در دانشکده دندانپزشکی تشکیل گردید.

شرکت در جلسه آیین استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشکده پزشکی

آیین استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشکده پزشکی توسط دفتر مشاوره و سلامت روان در روز شنبه ۱۲ بهمن ۹۸ برگزار گردید.

پنجمین جلسه از سلسله کارگاهای پیش از ازدواج

پنجمین جلسه از سلسله کارگاهای پیش از ازدواج با عنوان : «مهارتهای مدیریت هیجانات در دوران آشنایی»

۷بهمن ماه در دانشکده دندانپزشکی تشکیل گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره